Gemeenteraad

Home > Bestuur > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en is het hoogste orgaan in de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Zij vormen samen met de burgemeester het college.

Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Stichtse Vecht telt 33 raadsleden die kiesgerechtigde inwoners om de 4 jaar kiezen. De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie.

Nu vergadering live of later volgen

Onderstaande onderwerpen vindt u in het bestuursinformatiesysteem.