Spreekrecht voor inwoners

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Spreekrecht voor inwoners

Spreekrecht voor inwoners

11 april 2019 - Iedere inwoner, organisatie, en ondernemer kan gebruik maken van het spreekrecht. Hiermee kunt u tijdens een commissie- en een raadsvergadering de gemeenteraad laten weten hoe u er over denkt.

Deel uw mening over beleidsmatige onderwerpen

In de commissie- en raadsvergaderingen worden de plannen van de gemeente besproken voordat er in de gemeenteraad over wordt gestemd. Bijvoorbeeld: of er ergens gebouwd gaat worden, als er een bestemmingsplan moet worden gewijzigd, of wat de openingstijden van de winkels mogen zijn. U kunt uw mening delen met de besluitvoerders door gebruik te maken van het spreekrecht. Inspreken kan ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Het onderwerp waarover u bij de commissie of de raad inspreekt moet altijd beleidsmatig van aard zijn. Als u het over de uitvoer van de gemeente wilt hebben, kunt u een melding maken via Fixie of contact opnemen met de verantwoordelijke wethouder.

Meer informatie over spreekrecht leest u op het raadsinformatiesysteem.

Infographic over spreekrecht, alle informatie op plaatje staat ook in tekst

RSS