Samenvatting gemeenteraadsvergaderingen 1 en 2 juli

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Samenvatting gemeenteraadsvergaderingen 1 en 2 juli

Samenvatting gemeenteraadsvergaderingen 1 en 2 juli

4 juli 2019 - Op maandag 1 en dinsdag 2 juli vergaderde de gemeenteraad onder meer over de omgevingsvisie, de woonvisie en de regionale huisvestingsverordening. U kunt een samenvatting van de vergadering bekijken. Op dinsdag 9 juli staat de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie gepland. Hierin wordt de Kadernota besproken. 

In de Kadernota worden de uitgangspunten en richtlijnen opgenomen die op basis van de Programmabegroting wordt gemaakt. In de Kadernota wordt gekeken naar de opgaven voor het komende jaar. Dit kunnen ontwikkelingen zijn waarop de gemeente moet anticiperen, maar ook beleidskeuzes die afwijken van het huidige collegewerkprogramma en leiden tot financiĆ«le bijstellingen. De Kadernota bevat daarom ook een financiĆ«le doorkijk voor de komende vier begrotingsjaren. 

Inwoners zijn van harte welkom! 

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van het 4en1 theater in Breukelen. U kunt de gemeenteraadsvergadering thuis volgen door te kijken naar het programma: Rondom de raad op de regionale omroep RTV Stichtse Vecht. De uitzending begint rond 18:45 uur. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op deze website. Laat op social media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag  8 juli 2019, 12:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact op te nemen via (0346) 25 42 75. Vermeld hierbij het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Locatie en tijden

U bent van harte welkom in het 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen. 

De gemeenteraad vergadert op maandag 9 juli en start om 19:30 uur.

De agenda vindt u ook op deze website.

RSS