Raadsleden buigen zich over toekomst Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Raadsleden buigen zich over toekomst Stichtse Vecht

Raadsleden buigen zich over toekomst Stichtse Vecht

6 juni 2019 - Hoe ziet Stichtse Vecht er in 2040 uit? Hoe worden de bouwstenen verdeeld op het gebied van Wonen, Mobiliteit, Energie, Economie en Landschap?

Stichtse Vecht in 2040?

Tijdens de raadsconferentie ‘ Panorama Stichtse Vecht’ zijn de raadsleden door het college en de ambtenaren van de verschillende beleidsterreinen uitgenodigd om in groepen een toekomstbeeld van Stichtse Vecht te ontwerpen. Aan de start van de conferentie gaven de beleidsambtenaren aan de hand van factsheets een toelichting. Hierna werden de aanwezigen uitgenodigd om hun eigen ‘ Panorama Stichtse Vecht’ te ontwerpen. Welk antwoord wordt geformuleerd op de grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, werken, energietransitie, mobiliteit en groen & landschap? Welke ruimtelijke gevolgen hebben deze keuzes?  Het resultaat van deze avond waren vijf toekomstvisies over hoe Stichtse Vecht er in 2040 uit zou kunnen komen te zien. 

De conferentie is opgezet om de gemeenteraad te betrekken bij de regionale samenwerking met de U10 gemeenten. In de U10 werken meerdere gemeenten in de regio Utrecht samen zodat ze zich sterker positioneren ten opzichte van andere regio’s en bijdragen aan een succesvolle ruimtelijk-economische ontwikkeling van de hele regio. De gemeenteraad bereid zich hiermee voor op de thema's van de U10. Voor elk van deze thema's worden de opdrachten regionaal verdeeld. Deze conferentie draagt bij aan de richting van de opdracht die onze gemeente straks moet gaan uitvoeren.

RSS