Nieuw raadslid voor de PvdA

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Nieuw raadslid voor de PvdA

Nieuw raadslid voor de PvdA

14 maart 2019 - Douwe van der Wal volgt Maarten van Dijk op als raadslid voor de PvdA. In de afgelopen raadsvergadering van 5 maart werden de benoemingen van de nieuwe wethouder en het nieuwe raadslid officieel. Van der Wal was sinds 2018 commissielid. PvdA-raadslid Els Swerts is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA.

 Aanpassing Collegewerkprogramma

Het Collegewerkprogramma (CWP) dat vorig jaar is vastgesteld op basis van de coalitie van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA is aangepast. De PvdA heeft een aantal wensen ingebracht over sociale woningbouw, stimulering naar werk voor uitkeringsgerechtigden en de kwaliteit van de openbare ruimte. De onderhandelingen met de andere drie partijen hebben geleid tot enkele aanvullingen van het CWP.

RSS