Informatieve commissievergaderingen op 5 november

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Informatieve commissievergaderingen op 5 november

Informatieve commissievergaderingen op 5 november

31 oktober 2019 - Wat is de stand van zaken van de Hazeslinger in Breukelen? Wat zijn de bezwaren bij het Harmonieplein in Maarssen? En wat betekent de nieuwe inburgeringswet voor Stichtse Vecht?

Informatieve commissie (Fysiek Domein)

Op dinsdag 5 november wordt er in de Informatieve commissie (Fysiek domein) vergaderd over de volgende onderwerpen:

De herontwikkeling van de Hazeslinger in Breukelen

De commissieleden worden ge├»nformeerd over de voortgang en stand van zaken van de Hazeslinger. De commissie krijgt onder andere te horen wat de uitkomsten zijn van een onderzoek over het verplaatsen van de Aldi buiten het centrum van Breukelen. Ook wordt een presentatie gegeven over de uitkomsten van een onderzoek over de parkeerdruk. 

Harmonieplein, Zuidblok en Kindcentrum

De commissieleden worden ge├»nformeerd over de zienswijzen die zijn binnengekomen op de bestemmingsplannen voor het Zuidblok en het Kindcentrum aan het Harmonieplein in Maarssen. 

Bekijk de agenda.

Informatieve commissie II

Op de agenda van de Informatieve commissie II staan de volgende onderwerpen:

Datagestuurd werken

In deze presentatie wordt uitgelegd wat datagedreven sturing inhoudt. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt getoond wat al bereikt is in de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de impact van data op de manier van besturen in de toekomst.

Nieuwe Inburgeringswet

Per 1 januari 20121 wordt de nieuwe wet inburgering ingevoerd. De gemeente bereidt zich hierop voor. De commissie wordt bijgepraat over de ontwikkelingen.

Bekijk de agenda.

Kom ook!

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Meeluisteren via de online audiostream is bij de informatieve commissievergadering niet mogelijk. 

Locatie en tijden

Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen

Aanvang: 19:30 uur

RSS