Informatieve commissievergaderingen 11 december

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Informatieve commissievergaderingen 11 december

Informatieve commissievergaderingen 11 december

6 december 2018 - Op dinsdag 11 december staan er 2 informatieve commissievergaderingen gepland.

Informatieve commissie 1

In de informatieve commissievergadering 1 zijn de agendapunten:

  • Presentatie team OOV en de brandweer over crisisaanpak ’t Heycop
  • Werkbezoek aan Regionaal Historisch Centrum in Breukelen. Roosmarijn Ubink is de nieuwe directeur van het RHC. Zij zal een korte presentatie geven en daarna een rondleiding in de depots en toelichting op de studiezalen.

De volledige agenda is te bekijken in het bestuursinformatiesysteem.

Locatie

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Schepersweg 6e, 3621 JK Breukelen.

Aanvang

19:30 uur.

Informatieve Commissie 2

In de informatieve commissie 2 worden dilemma's uit de woonvisie besproken. Dit is het vervolg op de raadsconferentie: Sociale woningbouw. Welke dilemma’s zijn er? Er wordt duiding gegeven aan de verschillende kanten van deze dilemma’s. De insteek van deze commissievergadering is constructief en verdiepend – wat gebruikt kan worden om de inhoud van de woonvisie aan te scherpen en om het debat op de woonvisie voor te bereiden.

De volledige agenda is te bekijken in het bestuursinformatiesysteem.

Locatie

Boom en Bosch - Markt 13, Breukelen.

Aanvang

19:30 uur.

Over de informatieve commissie

In een informatieve commissievergadering worden de commissieleden bijgepraat en/of geraadpleegd. Vaak gaat het in deze vergaderingen om de grotere onderwerpen die zich in een vroeg stadium bevinden. Het doel is om de commissieleden vroegtijdig te betrekken bij plannen die in ‘de maak’ zijn of te informeren over de stand van zaken. Er is geen ruimte voor politieke discussie of het delen van standpunten. Als inwoner bent u van harte welkom om deze commissievergaderingen bij te wonen.

RSS