Gemeenteraadsvergadering op 19 november

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Gemeenteraadsvergadering op 19 november

Gemeenteraadsvergadering op 19 november

14 november 2019 - Is de raad het eens met de aangepaste plannen voor de Scheendijk in Breukelen? Komen er maatregelen om het gebruik van lachgas te verminderen en komt er een Box in de wijk? Op dinsdag 19 november zijn dit de onderwerpen tijdens de gemeenteraad.

De toekomstvisie voor de Scheendijk, Breukelen

Het gebied rond de Scheendijk in Breukelen gaat veranderen. Voordat dit gebeurt moet er eerst een visie over dit gebied worden opgesteld. Het doel is dat de Scheendijk uiteindelijk duurzaam verbetert op het gebied van de leefbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en de openbare ruimte en de recreatieve voorzieningen. Deze veranderingen moeten leiden tot een economische impuls voor de watersportbedrijven die daar gevestigd zijn. De discussie zal gaan over het  legaliseren van permanente bewoning per legakker of per woning. Op verzoek van de commissie heeft overleg plaatsgevonden met de inwoners en is overeenstemming bereikt over een aanvulling van de Toekomstvisie. Het raadsvoorstel en de Toekomstvisie zijn gewijzigd op basis van de bespreking in de commissie.

Lachgas

Ook zal er worden gesproken over de motie van het CDA: Lachgas is geen lachertje. Het CDA uit hierin hun zorg over de schadelijke en hinderlijke gevolgen van het gebruik van lachgas. In de motie roepen zij het college op om  lachgas te verbieden tijdens evenementen, het verbod op het gebruik van lachgas op te nemen in de evenementenvergunning zodat organisatoren medeverantwoordelijk worden voor handhaving; In gesprek te gaan met het Rijk om te pleiten voor meer mogelijkheden om de verkoop en het gebruik van lachgas aan banden te kunnen leggen en de risico’s en gevolgen van het recreatief gebruik van lachgas te betrekken bij voorlichting op middelbare scholen, MBO-instellingen en jongerenprogramma’s. De motie zal worden aangepast en verbreed.

Aanschaffen Box in de wijk

De mogelijkheid van het aanschaffen van een mobiele 'box in de wijk’ wordt voorgelegd aan de raad. Deze box kan dan worden ingezet voor onder andere informatie- en klankbordgroepbijeenkomsten of spreekuren. Bewoners kunnen ook zelf gebruik maken van de box voor een buurtfeest. De box is geschikt voor maximaal 15 mensen. De ruimte kan groter gemaakt worden door de buitenruimte erbij te betrekken met behulp van bijvoorbeeld parasols.

Agenda

De volledige agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden in het Bestuurs Informatie Systeem op deze website.

Inwoners zijn van harte welkom!

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van het 4en1 theater in Breukelen. U kunt de gemeenteraadsvergadering thuis volgen door te kijken naar het programma: Rondom de raad op de regionale omroep RTV Stichtse Vecht. De uitzending begint rond 18:45 uur. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op de website van de gemeente Stichtse Vecht. Laat op social media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346

Spreekrecht

Inwoners hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 18 november 2019, 12:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact op te nemen via (0346) 25 42 75. Vermeld hierbij het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Locatie en tijden

U bent van harte welkom in het 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen. 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 november en start om 19:30 uur.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl

RSS