Gemeenteraadsvergadering op 12 november

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Gemeenteraadsvergadering op 12 november

Gemeenteraadsvergadering op 12 november

7 november 2019 - Op dinsdag 12 november vergadert de gemeenteraad over de programmabegroting en meerjarenbegroting 2020-2023. 

Jaarlijks bekijkt de gemeente wat er in het komende jaar moet worden gedaan en hoeveel geld daarvoor nodig is. In de programmabegroting geeft het college het beleid voor 2020 aan. Daarnaast bevat het ook een raming voor de volgende jaren, de meerjarenbegroting (2020-2023). De gemeenteraad bespreekt de plannen, wijzigt wat ze nodig vindt en stelt dan de begroting in de gemeenteraad vast. In de programmabegroting is het collegewerkprogramma verwerkt.

Agenda

De volledige agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden in het Bestuurs Informatie Systeem op de website.

Inwoners zijn van harte welkom! 

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van het 4en1 theater in Breukelen. U kunt de gemeenteraadsvergadering thuis volgen door te kijken naar het programma: Rondom de raad op de regionale omroep RTV Stichtse Vecht. De uitzending begint rond 18:45 uur. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op deze website. Laat op social media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346.

Spreekrecht

Inwoners hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 11 november 2019, 12:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact op te nemen via (0346) 25 42 75. Vermeld hierbij het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Locatie en tijden

U bent van harte welkom in het 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen. 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 november en start om 19:30 uur.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.
 

RSS