Gemeenteraadsvergadering dinsdag 7 mei

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Gemeenteraadsvergadering dinsdag 7 mei

Gemeenteraadsvergadering dinsdag 7 mei

Hoe gaat het verder met het burgerinitiatief: Atlantische buurt in Maarssen? En hoe is het gesteld met de parkeerplekken in Loenen aan de Vecht nu Beek en Hoff is verkocht? Op dinsdag 7 mei wordt er over deze onderwerpen gepraat tijdens de gemeenteraadsvergadering. 

Burgerinitiatief Atlantische buurt

In Maarsen ligt tussen de Europalaan en de Kennedylaan, de Atlantische buurt. Deze buurt kenmerkt zich door eengezinswoningen, portiekflats en sociale woningbouw. In de Kuyperstraat waar vroeger een school heeft gestaan, wil het college en de woningbouwvereniging Portaal graag snel starten met de bouw van nieuwe woningen. Een aantal inwoners kan zich niet vinden in deze plannen en heeft zich verenigd. Zij hebben een burgerinitiatief ingediend waarbij er naar de leef-, en woonbehoeften van de wijk als geheel zou moeten worden gekeken. De gemeenteraad heeft daarop besloten dat er een samenwerking moet komen tussen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, het college en Portaal. Onder begeleiding van de externe procesmanager Theo van Eijk, worden er stappen gezet om samen tot een plan te komen. In deze raadsvergadering discussieert de gemeenteraad over; de kosten en de doorlooptijd van het visietraject, de gevolgen voor lopende projecten en het loskoppelen van de bouwlocatie Kuyperstraat. Enkele fracties overwegen een amendement in te dienen op onderdelen van het raadsbesluit.

Compensatie parkeerplaatsen Beek en Hoff

Het oude gemeentehuis in Loenen aan de Vecht Beek en Hoff is verkocht. Om de openbare parkeerstrook voor het autoverkeer vanaf de Molendijk en voor de voetgangers vanaf de Dorpsstraat te kunnen ontsluiten moeten in de nieuwe situatie, aan beide zijden toegangen worden aangelegd. Het raadslid Mieke Hoek heeft er op gewezen dat er op 30 mei 2013 door het college een motie is overgenomen waarin gevraagd wordt om een garantie dat ter compensatie van de 30 parkeerplaatsen bij Beek en Hoff in Loenen aan de Vecht op een andere plek parkeerplaatsen worden gerealiseerd en de kosten te dekken uit de opbrengst van de verkoop. In de vorige raad is een besluit genomen waarin dit niet is opgenomen. Het college is gevraagd een gewijzigd besluit aan de raad voor te leggen.

Rapportage Beoordeling Integriteitsmelding

De burgemeester heeft, naar aanleiding van een integriteitsmelding, bureau Capra gevraagd om een advies te geven over het mogelijk instellen van een nader onderzoek. In een brief aan de gemeenteraad heeft de burgemeester aangegeven dat zij besloten heeft geen (voor)onderzoek te starten. Hier wordt in de gemeenteraad besloten over vergadert. Dit betekend dat deel niet openbaar toegankelijk zal zijn.  Als de raad besluit tot openbaarmaking, volgt aansluitend een openbare vergadering waar het advies wordt besproken.

Bekijk de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

Inwoners welkom!

Alle inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van het 4en1 theater in Breukelen. U kunt de gemeenteraadsvergadering ook thuis volgen door te kijken naar het programma: Rondom de raad op de regionale omroep RTV Stichtse Vecht. De uitzending begint rond 19:00 uur. Tijdens het besloten deel van de vergadering staakt de uitzending en deze wordt daarna hervat. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op de website van gemeente Stichtse Vecht. Laat op sociale media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346.

Spreekrecht

Inwoners hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 6 mei 2019, 12:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact op te nemen via (0346) 25 42 75. Vermeld hierbij waarover u wilt inspreken.

Locatie en tijden

Locatie: 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen
Datum en tijd: dinsdag 7 mei, 19:30 uur

RSS