Commissievergaderingen over de uitbereiding van Schiphol en zonnepanelen langs de A2

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissievergaderingen over de uitbereiding van Schiphol en zonnepanelen langs de A2

Commissievergaderingen over de uitbereiding van Schiphol en zonnepanelen langs de A2

5 september 2019 - Op 10 september zijn de commissievergaderingen Fysiek en Sociaal domein.

Commissie Fysiek domein

In de commissie Fysiek domein wordt er gesproken over de volgende onderwerpen:

De toekomst van Schiphol

Er wordt gepraat over de ingediende motie van Groen Links waarin het college onder andere wordt opgedragen om te bepleiten dat in ieder geval tot minstens 2023 geen verdere groei van Schiphol plaatsvindt.

Business case geluidsscherm met zonnepanelen langs de A2

Het zal gaan over de motie van Streekbelangen en Groen Links om een businesscase vast te stellen over de haalbaarheid van geluidsscherm met zonnepanelen, op grondgebied van Stichtse Vecht, langs de A2.

De subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aan de aanleg van groene daken

Het veranderende klimaat vraagt om aanpassing van de buitenruimte tegen overlast en schade door extreme neerslag. Overlast en schade ontstaan als het rioleringssysteem de hoeveelheid gevallen/vallend water niet aan kan. De gemeente zorgt bij rioolvervanging voor een dubbel rioleringssysteem (vuil water -/- hemelwater). Deze subsidieregeling moet inwoners stimuleren hun dakafvoeren afkoppelen van het vuilwaterriool. Dat is nodig om de kans op overlast en watervervuiling verder te verkleinen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de subsidiebijdrage te dekken uit bestaande middelen uit het taakveld riolering en dit te verwerken bij het opstellen van de begroting 2020.

Commissie Sociaal domein

In de commissie sociaal domein zal er onder andere worden gesproken over de nota Positief Gezondheidsbeleid wordt het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar beschreven. De nota laat zien op welke speerpunten de gemeente zich de komende vier jaren extra gaat richten om de volksgezondheid te bevorderen. Deze speerpunten zijn gekozen op basis van de landelijke nota gezondheidsbeleid, de resultaten van de monitoring van de GDD regio Utrecht (GGDrU) en overleg met lokale partners en adviesraden. De speerpunten zijn: Gezond gewicht, Middelengebruik en Mentale gezondheid. Ook komen de jaarrekening 2018 van De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) en de begroting 2019 Wereldkidz aan bod.

Wees welkom of luister live mee

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Ook kunt u live meeluisteren via de audiostream.

Bent u doof of slechthorend en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl

Spreekrecht voor burgers

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 9 september 2019, 12:00 uur.

Agenda, locatie en tijden

Commissie Fysiek domein

Locatie: Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Aanvang: 19:30 uur

Bekijk de agenda.

Commissie Sociaal domein

Breukelenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen.

Aanvang: 21:00 uur

Bekijk de agenda.

RSS