Commissievergaderingen op 3 en 4 december

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissievergaderingen op 3 en 4 december

Commissievergaderingen op 3 en 4 december

28 november 2019 - Altijd al eens een vergadering met politieke onderwerpen willen meemaken? Dan is de commissievergadering Bestuur en Financiën op dinsdag 3 december zowel leuk als toegankelijk. Op dinsdag 3 en woensdag 4 december zijn er commissievergaderingen van het Fysiek domein.

Commissievergadering Bestuur en Financiën

In deze vergadering wordt er onder andere gepraat over:
- De mening van de fracties over de wijze waarop de lokale economie kan worden gestimuleerd.
- Openstaande moties en toezeggingen van burgemeester Van Mastrigt en wethouder Klomps
- Het Rekenkamerrapport  over de ‘Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen van gemeente Stichtse Vecht’
Lijkt het u leuk om een of meerdere onderwerpen te volgen dan kunt u op ieder moment binnenkomen en plaatsnemen op de publieke tribune. 

Commissievergaderingen Fysiek Domein

Deze week zijn er maar liefst twee commissievergaderingen van Fysiek domein. Op dinsdag 3 december wordt er gepraat over de Hazeslinger in Breukelen. In de afgelopen jaren zijn er vele plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de Hazeslinger in Breukelen. Meerdere initiatiefnemers hebben in de afgelopen jaren aangegeven mee te willen doen met de gemeente. Dit heeft nog niet geleid tot concrete plannen met uitzondering van de herontwikkeling van een nieuwe Aldi met daarboven 13 appartementen. Om het bestemmingsplan voor parkeren-wonen-detailhandel voor de Hazeslinger opnieuw vast te stellen, heeft de Aldi een verzoek aan de gemeenteraad gericht om de coördinatieregeling toe te passen. De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk te doorlopen. Let op: deze vergadering begint later dan normaal. Namelijk om 20:05 uur.

Op woensdag 4 december wordt er gesproken over de actualisatie van de Woonvisie. Deze is grotendeels al vastgesteld met uitzondering van de projectenlijst, de percentages voor de middenhuur en de duurzaamheidsparagraaf. Ook staat de Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek op de agenda. Hier wordt gesproken over de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. In totaal is op de locatie ruimte voor ongeveer 1500 tot 2300 woningen. Dit betreft gestapelde woningbouw (appartementen), waarvan minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het hogere segment.

Wees welkom of luister live mee

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Ook kunt u live meeluisteren via de audiostream.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Spreekrecht

Inwoners hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 2 december 2019, 12:00 uur. Voor de commissie Fysiek domein op woensdag 4 december kunt u zich aanmelden tot dinsdag 3 december 2019, 12:00 uur

Agenda, locatie en tijden

Commissie Bestuur en Financiën
Datum: 03 December, 20:05 uur
Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Commissie Fysiek Domein
Datum: 03 December, Let op! deze start om 20:05 uur
Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Commissie Fysiek Domein
Datum: 04 December, 19:30 uur
Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.
Klik hier voor de agenda en de bijbehorende stukken.

RSS