Commissievergaderingen Fysiek en Bestuur en Financiën

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissievergaderingen Fysiek en Bestuur en Financiën

Commissievergaderingen Fysiek en Bestuur en Financiën

12 september 2019 - Dinsdag 17 september vergaderen de commissies Fysiek en Bestuur en Financiën.

In de commissie Fysiek domein gaat het onder andere over:

De Startnotitie Regionale Energie Strategie U16

De startnotitie is de eerste formele stap om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES). In het Nationale Klimaatakkoord, dat in 2019 zal worden ondertekend, is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen in regio’s als gelijkwaardige partners invulling geven aan ‘hun’ deel van de nationale energieopgave. Dat doen regio’s in Regionale Energiestrategieën (RES) en die tenminste een strategie voor duurzame elektriciteit (grootschalige opwek) en een strategie voor duurzame warmte zullen bevatten. In de U16 regio willen we daarbij extra inzetten op zon op dak en op energiebesparing door isolatie. De startnotie is een gemeenschappelijk voorstel vanuit de Regionale Energie Strategie. Deze notitie wordt aan zestien gemeenteraden, vier waterschapsbesturen en aan Provinciale Staten voorgelegd.

De Routekaart klimaatneutraal 2030

De Routekaart maakt inzichtelijk wat de ambitie klimaatneutraal in 2030 voor de gemeente Stichtse Vecht betekent en schetst op hoofdlijnen de aanpak die de gemeente zal volgen om dit te bereiken. In het Coalitieakkoord en Collegewerkprogramma (CWP) is vastgelegd dat het college in 2019 een Routekaart Klimaatneutraal vaststelt en deze aanbiedt aan de raad. Deze Routekaart geeft aan hoe de gemeente Stichtse Vecht in 2030 klimaatneutraal kan worden.

Beoordelingskader en uitgangspuntennotitie Ruimtelijk-economisch programma (REP)

Voor het realiseren van de woningbouwopgave in de regio en het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek zijn grote investeringen in mobiliteitsmaatregelen noodzakelijk. Hiervoor is een strategie vereist om mobiliteitsknelpunten op te lossen en de kwaliteit in de regio verder uit te bouwen. Om deze besluiten zo goed mogelijk in samenhang te nemen wordt in de regio samengewerkt.

Gezien de grote van onderwerpen op de agenda is het waarschijnlijk dat de vergadering op woensdag 18 september wordt voortgezet.

In de commissievergadering Bestuur en Financiën wordt er onder andere gesproken over de symbolen die worden geplaatst in de nieuwe raadzaal.

Het gaat hier om de Nederlandse vlag, de gemeentelijke vlag wordt geplaatst buiten het Koetshuis. De portretten van de kroonbenoemde burgemeesters: in de foyer van het Koetshuis foto’s van Mirjam van ‘t Veld en Marc Witteman. Ook de foto van de voor dat jaar aangestelde kinderburgemeester komt in de foyer te hangen. In de raadzaal, komt een kleurenfoto van het Koningspaar van Erwin Olaf. Het gemeentewapen is zichtbaar op de glazen deuren van ingang en tussendeur foyer en raadzaal en de 12 kernen komen tot uiting in een digitale schilderijlijst met foto’s in foyer begane grond. Vanwege het ontbreken van wordt de tekst van Artikel 1 van de grondwet aangehouden.

Locatie en tijden 

Commissie Fysiek Domein

Datum: 17 September

Tijd: 19:30 uur

Locatie: Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

U kunt de agenda op deze website bekijken.  

Gezien de grote van onderwerpen op de agenda is het waarschijnlijk dat de vergadering op woensdag 18 september wordt voortgezet.

Commissie Bestuur en Financiën

Datum: 17 September

Tijd: 19:30 uur

Locatie: Breukelenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen 

U kunt de agenda op deze website bekijken.

Kom, kijk, reageer! 

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van Boom in Bosch in Breukelen. De commissievergadering is ook live te beluisteren en terug te horen op de website van de gemeente Stichtse Vecht. Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl. Laat op social media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346  

Spreekrecht 

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Wilt u inspreken in een vergadering dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dit kan door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 16 september, 12:00 uur.

RSS