Commissievergadering Fysiek Domein vergadert 18 juni

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissievergadering Fysiek Domein vergadert 18 juni

Commissievergadering Fysiek Domein vergadert 18 juni

13 juni 2019 - Dinsdag 18 juni vergadert de commissie fysiek domein over twee grote onderwerpen: de woonvisie en de regionale huisvestingsverordening.

Actualisatie van de woonvisie

Na twee eerdere commissievergaderingen staat de woonvisie opnieuw op de agenda. Hoe ziet de visie van het college eruit op het gebied van wonen de aankomende jaren? Hoeveel woningen worden er gebouwd in Stichtse Vecht en voor wie zijn deze bestemd? In de commissievergadering Fysiek Domein staat de update van de woonvisie (2017-2022) op de agenda. Dit is het vervolg van de commissievergadering van 9 april 2019.

In de woonvisie komen de volgende punten aan de orde:

  • voldoende betaalbare woningen, nu en straks;
  • vergroten van het aanbod aan middenhuur;
  • wonen met welzijn en zorg: aanbod verruimen;
  • verduurzaming van de woningvoorraad;
  • ruimte voor nieuwe woonconcepten.

Voor dit onderwerp heeft het spreekrecht al eerder plaatsgevonden. Dat is deze avond niet meer mogelijk.

Regionale huisvestingsverordening 2019-2023

Voor de verdeling van sociale huurwoningen in Stichtse Vecht zijn regels opgesteld in de Huisvestingsverordening. Deze is een aantal jaar geldig en vervalt per 1 juli 2019. De nu voorliggende nieuwe verordening is een herziene versie van de huidige verordening, welke regionaal is afgestemd met de andere 15 gemeenten in de regio Utrecht. Daarnaast kan iedere gemeente een aantal lokale beleidsregels opnemen via de keuzemogelijkheden en bepalingen. Met deze nieuwe verordening kunnen de sociale (en midden) huurwoningen ook de komende jaren weer op een afgewogen manier toegewezen worden aan de woningzoekenden.

De voorgestelde wijzigingen betreffen in een aantal gevallen zaken die alleen mogelijk zijn als alle gemeenten deze overnemen. Een aantal andere wijzigingen zijn optioneel. Het gebruik daarvan is sterk afhankelijk van de plaatselijke en niet de regionale situatie. Deze wijzigingen worden doorlopen, waarbij aangegeven wordt welke keuzemogelijkheid er is en hoe het college zich voorstelt deze op te nemen in onze huisvestingsverordening. Het doel is passendheid van de woningen in relatie tot de beoogde huurders. De regionale huisvestingsverordening heeft een belangrijke relatie met de actualisatie van de woonvisie 2017 - 2022.

Spreekrecht

Iedere inwoner, ondernemer en organisatie kan tijdens de commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners ook de gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het domein van de commissievergadering vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 17 juni 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website.

Luister live mee

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Ook kunt u live meeluisteren via de audiostream.

Locatie, tijden en agenda

Alle vergaderingen vinden plaats in gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

  • Fysiek Domein: Maarssenzaal, 19:30 uur
  • Bestuur en Financiën: Breukelenzaal, 19:30 uur
RSS