Commissievergadering Fysiek Domein over toekomst Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissievergadering Fysiek Domein over toekomst Stichtse Vecht

Commissievergadering Fysiek Domein over toekomst Stichtse Vecht

6 juni 2019 - Dinsdag 11 juni wordt er in de commissievergadering gesproken over het koersdocument van de omgevingsvisie. 

In het koersdocument zijn richtinggevende uitspraken opgenomen als uitgangspunten voor de integrale omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen. De gemeente voegt het beleid op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving niet alleen samen in de omgevingsvisie maar verbindt dit ook met elkaar. Op die manier kunnen tegengestelde of juist gelijke belangen worden herkend. 

Locatie en tijd

Datum en tijd: 11 juni 2019 19:30 uur

Locatie: Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Agenda 

De agenda en bijbehorende stukken staan in het BestuurInformatieSysteem

Spreekrecht

Iedere inwoner, ondernemer en organisatie kan tijdens de commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. 
Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners ook de gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het domein van de commissievergadering vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot vrijdag 7 juni 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Lees meer over het spreekrecht.

Luister live mee

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Ook kunt u live meeluisteren via de audiostream.

RSS