Commissievergadering Bestuur en Financiën op 29 oktober

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissievergadering Bestuur en Financiën op 29 oktober

Commissievergadering Bestuur en Financiën op 29 oktober

24 oktober 2019 - Dinsdag 29 oktober vergadert de commissie Bestuur en Financiën over de begroting van 2020. Hoe wordt het geld verdeeld en waar liggen de prioriteiten? U bent van harte welkom!

In de programmabegroting en meerjarenbegroting 2020-2023 geeft het college het financiële beleid voor 2020 en volgende jaren aan. Het collegewerkprogramma, waarin de ambities van het college staan, is verwerkt in de begroting. De behandeling vindt plaats in 4 blokken. 

1. Algemeen deel

2. Bespreking programma Bestuur en Veiligheid

3. Bespreking programma Fysiek

4. Bespreking programma Sociaal en programma Samenleving

Het is een volle agenda. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat de vergadering niet in een avond kan worden afgerond. In dat geval zal de vergadering op woensdag 30 oktober 2019 worden hervat.

Wees welkom of luister live mee

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen. Ook kunt u live meeluisteren via de audiostream.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Agenda, locatie en tijden

Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen. Let op: Maarssenzaal (beneden).

tijd: 19:30 uur

Bekijk de agenda.

Spreekrecht

Inwoners hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 28 oktober 2019, 12:00 uur.

RSS