Commissies Bestuur en Financiën en Fysiek domein

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Commissies Bestuur en Financiën en Fysiek domein

Commissies Bestuur en Financiën en Fysiek domein

14 maart 2019 - Op dinsdag 19 maart komen de Commissies Bestuur en Financien en Fysiek domein bijeen om te vergaderen over onder andere de Horecavisie.

Commissie Bestuur en Financiën

Op de agenda:

  • De verkoop van het oude gemeentehuis Beek & Hoff, in Loenen aan de Vecht
  • Verschillende voorstellen van de Pioniersgroep voor doorontwikkeling van het vergadermodel

Bekijk de volledige agenda en de achterliggende stukken.

Commissie Fysiek domein

In de commissie Fysiek domein wordt er onder andere gesproken over:

  • De Horecavisie Stichtse Vecht 2019. In de visie wordt richting gegeven aan de concentratie en spreiding van verschillende soorten horecavestigingen in de kernen. Daarbij wordt met kaders aangegeven waarbinnen de uitbreidingen plaats kunnen vinden.
  • Het gewijzigde plan Landelijk Gebied Noord, (2e bestuurlijke lus) in Vreeland
  • Het ambitieniveau voor de implementatie van de Omgevingswet.

Bekijk hier de volledige agenda en de achterliggende stukken.

Inwoners zijn van harte welkom

U bent van harte welkom om vanaf de publieke tribune deze vergaderingen bij te wonen. Ook is de vergadering live te beluisteren via de website. Laat op sociale media van u horen met #raad0346.

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 18 maart 2019, 12:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact op te nemen via (0346) 25 42 75. Vermeld hierbij het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Locatie en tijd

Datum en tijd: 19 maart 2019, 19:30 uur
Locatie: Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

RSS