Bijzonderheden laatste raadsvergadering burgemeester Witteman

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Bijzonderheden laatste raadsvergadering burgemeester Witteman

Bijzonderheden laatste raadsvergadering burgemeester Witteman

12 juli 2018 - Burgemeester Marc Witteman zat dinsdagavond voor de laatste keer de gemeenteraad voor. Hij gaat eind van de maand met ziekteverlof. Op het einde van de vergadering werd hij toegesproken door waarnemend raadsvoorzitter Rob Roos en kreeg hij de gemeentepenning van wethouder Jeroen Willem Klomps.

Emotioneel moment

Burgemeester Witteman zat de vergadering op de voor hem kenmerkende wijze voor: met een hoog tempo, als bewaker van de tijd met af en toe een kwinkslag. Nadat hij de vertrekkende bode Glenn Verweij had toegesproken werd hem zelf lof toegezwaaid door waarnemend raadsvoorzitter Rob Roos. Hij typeerde hem als een burgemeester die boven de partijen stond, maar tussen de mensen. Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn verdiensten gedurende drie en half jaar burgemeesterschap bood wethouder Klomps hem de gemeentepenning aan. De burgemeester kreeg meerdere malen een staand applaus van de aanwezigen.

Motie over aanpak eenzaamheid

De fractie van de PVV diende een motie in om een plan van aanpak voor bestrijding van eenzaamheid op te stellen. Verschillende fracties benadrukten dat de aandacht voor dit probleem hoge prioriteit moet hebben. Wethouder Jeroen Willem Klomps gaf aan dat de aanpak van eenzaamheid al ruime aandacht krijgt in het bestaande beleid en dat de motie daarom niet nodig was.
Daarom steunden de meeste raadsleden de motie niet. PVV, Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000 en ChristenUnie-SGP stemden vóór de motie.

Scholierenvervoer naar Woerden

De buslijn voor scholieren van Kockengen en Nieuwer ter Aa naar Woerden dreigt te worden opgeheven. Een motie van ChristenUnie-SGP en CDA waarin het college werd opgeroepen om daar actie tegen te ondernemen,  haalde een krappe meerderheid: 15 raadsleden stemden voor en 14 tegen.

Tijdelijke benoeming nieuw raadslid

Arjan Kroon is benoemd als raadslid. Hij vervangt hiermee gemeenteraadslid Ron Druppers (Maarssen 2000) die vanwege gezondheidsredenen zijn functie als raadslid in de gemeenteraad Stichtse Vecht tijdelijk neerlegt voor de duur van 16 weken.Tijdens zijn afwezigheid zal raadslid Riëtte Habes optreden als waarnemend fractievoorzitter Maarssen 2000.


 

RSS