Bestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen vastgesteld

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > Bestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen vastgesteld

Bestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen vastgesteld

5 december 2018 - Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Straatweg 66 te Breukelen en betreft het voormalige kantoorpand van de Milieudienst. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel van een kantoorfunctie naar een woongebied.

Het kantoorpand zal worden gesloopt en in totaal zullen er 29 woningen worden gerealiseerd. Er is ruimte voor 15 grondgebonden woningen, 14 appartementen en een “Koetshuis”. In het “Koetshuis” zijn zowel kantoren als kleinschalige bedrijven mogelijk. Van de 14 appartementen zullen 9 appartementen in de categorie sociale sector vallen.

Bestemmingsplan

De gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat het bestemmingsplan “Straatweg 66” op 20 november 2018 door de gemeenteraad, gewijzigd, is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Straatweg 66” met ingang van vrijdag 7 december 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPStraatweg66BKL-VG01) en vanaf dezelfde datum, zonder afspraak, inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Steutel of de heer J. Broeke (tel 14 03 46).

RSS