12 februari: 3 commissievergaderingen

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > 12 februari: 3 commissievergaderingen

12 februari: 3 commissievergaderingen

7 februari 2019 - Op dinsdag 12 februari vergaderen de commissie Bestuur en Financiën en 2 informatieve commissies.

Informatieve commissie 1: Bisonspoor

Op 12 februari wordt er in de informatieve commissievergadering 1 gesproken over de plannen bij Bisonspoor in Maarssen.

Door middel van een presentatie wordt er een toelichting gegeven op het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het marktplein in Bisonspoor. De herinrichting van het marktplein zal ongeveer midden 2019 van start gaan.

Masterplan Bisonspoor

Vastgoedbeheerder WinterTrust informeert de raad door een presentatie en een toelichting te geven op de plannen voor Bisonspoor. Goudappel & Coffeng geeft een presentatie en toelichting op de parkeerbalans en de resultaten van het parkeeronderzoek voor Bisonspoor. Deze laatste twee presentaties en de toelichtingen daarbij zijn ter voorbereiding van de vervolgehandeling van het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor van de commissievergadering Fysiek domein op 19 februari.

Gemeente Stichtse Vecht heeft de website www.bisonspoor2020.nl gerealiseerd om informatie te geven over de ontwikkeling en (deel)projecten.

Informatieve commissie 2: 100 dagenbrief burgemeester

Centraal staat de brief die waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt 100 dagen na haar aanstelling naar buiten heeft gebracht.

In de "100 dagenbrief" van de waarnemend burgemeester komen de volgende thema's aan de orde:

 • Na 7 jaar een nieuwe fase: aanpak van maatschappelijke opgaven zoals: woningnood, energietransitie, mobiliteit en ontwikkeling economie.
 • De rol en positie van Stichtse Vecht in regionaal verband. Wat voor gemeente wil Stichtse Vecht zijn en hoe verhouden we ons tot onze buren?
 • De rol en positie van de gemeente t.o.v. inwoners en anderen.
 • De rolopvatting van de gemeenteraad en het college: het "het estafette-model".

Over de informatieve commissie

In een informatieve commissievergadering worden de commissieleden bijgepraat en/of geraadpleegd. Vaak gaat het in deze vergaderingen om de grotere onderwerpen die zich in een vroeg stadium bevinden. Het doel is om de commissieleden vroegtijdig te betrekken bij plannen die in ‘de maak’ zijn of te informeren over de stand van zaken. Er is geen ruimte voor politieke discussie of het delen van standpunten. Als inwoner bent u van harte welkom om deze commissievergaderingen bij te wonen. Inspreken is bij een informatieve commissie is niet mogelijk.

Commissievergadering Bestuur en Financiën

Op de agenda van de commissievergadering Bestuur en Financiën staat onder andere:
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De APV stelt gemeenten in staat een aantal zaken zelf te regelen zoals zij dat graag willen. Met als doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. Een groot aantal artikelen is gewijzigd onder andere vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips. Het overgrote deel van de wijzigingen is tekstueel of wetstechnisch van aard. De commissie bespreekt of deze "update" kan worden uitgevoerd. 

Aansluitend is er een informatieve commissie over de 100-dagenbrief van de burgemeester.

Spreekrecht

Bij de commissievergadering Bestuur en Financiën hebben inwoners voorafgaand aan elk onderwerp de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 11 februari, 12:00 uur. Onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken kunt u een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact opnemen via (0346) 25 42 75.

Kom, kijk en reageer!

Inwoners zijn van harte welkom om vanaf de publieke tribune deze vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen (met uitzondering van de informatieve commissievergadering) zijn live te beluisteren via de website. Laat op social media van u horen met #raad0346.

Agenda, locatie en tijden

Commissie Bestuur en Financiën

 • Datum en tijd: 12 februari 2019 19:30 uur
 • Locatie: Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
 • Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken
 • Aansluitend is er een informatieve commissievergadering

 Informatieve commissie 1: Bisonspoor

 • Datum en tijd: 12 februari 2019 19:30 uur
 • Locatie: Breukelenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
 • Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken

 Informatieve commissie 2: 100 dagenbrief burgemeester

 • Datum en tijd: 12 februari 2019 20:45 uur
 • Locatie: Breukelenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen
 • Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken
 • Deze informatieve commissie is aansluitend op de commissievergadering Bestuur en Financiën

RSS