1 juli raadsvergadering

Home > Bestuur > Gemeentenieuws > 1 juli raadsvergadering

1 juli raadsvergadering

27 juni 2019 - Op maandag 1 juli vergadert de gemeenteraad ondermeer over de omgevingsvisie, de woonvisie en de regionale huisvestingsverordening. U bent van harte welkom.

Bekijk alvast de aankondiging van de vergadering in het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht.

Inwoners zijn van harte welkom! 

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van het 4en1 theater in Breukelen. U kunt de gemeenteraadsvergadering thuis volgen door te kijken naar het programma: Rondom de raad op de regionale omroep RTV Stichtse Vecht. De uitzending begint rond 18:45 uur. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op onze website. Laat op social media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot vrijdag 28 juni 2019, 12:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact op te nemen via (0346) 25 42 75. Vermeld hierbij het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Locatie en tijden

U bent van harte welkom in het 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen. 

De gemeenteraad vergadert op maandag 1 juli en start om 19:30 uur.

De agenda van de raadsvergadering vindt u ook op onze website.

Gezien de lengte van de agenda moet er rekening worden gehouden met een uitloopvergadering op dinsdag 2 juli 2019, 19:30 uur. Omstreeks 22:30 uur zal de voorzitter, gehoord de raad, besluiten over het eventueel schorsen van de vergadering.

RSS