Gemeentenieuws

Home > Bestuur > Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

 • Raadsleden in discussie met inwoners over sociale woningbouw

  21 februari 2019 - De gemeenteraad van Stichtse Vecht nodigt alle inwoners uit om online met hen te discussiëren over het thema 'sociale woningbouw'.

 • Verlagen snelheid N230: motie aangenomen, onderzoek volgt

  20 februari 2019 (UPDATE) - Wethouder Linda van Dort sprak op 28 januari de commissie milieu, mobiliteit en economie van Provincie Utrecht toe. Hiermee gaf zij namens het college uitvoering aan het collegewerkprogramma, waarbij we de de ontwikkelingen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de aansluiting N230/A2 op de voet volgen. We doen er alles aan binnen onze macht om de nadelen te beperken. Zo maken we ons hard voor de inwoners van Stichtse Vecht. De volledige inspreektekst van wethouder Van Dort kunt u nalezen.

 • Commissievergadering Fysiek Domein: Bisonspoor en Motie PVV

  14 februari 2019 - Op dinsdag 19 februari vergadert de commissie Fysiek Domein. Op de agenda staat Bestemmingsplan P2 & P3 Bisonspoor.

 • Veiligheidsgesprek met bewoners op 20 februari

  7 februari 2019 - Burgemeester Yvonne van Mastrigt van gemeente Stichtse Vecht, de politie, brandweer en andere betrokkenen gaan met bewoners in gesprek over veiligheid. Iedereen die hierin interesse heeft, meer wil weten of zelf in gesprek wil met de politie en anderen, is van harte welkom op het Veiligheidsgesprek op 20 februari om 20:00 uur in het Niftarlake College, Pauwenkamp 151 in Maarssen.

 • 12 februari: 3 commissievergaderingen

  7 februari 2019 - Op dinsdag 12 februari vergaderen de commissie Bestuur en Financiën en 2 informatieve commissies.

 • Kleine aanpassingen in APV Stichtse Vecht

  31 januari 2019 - In de Algemene Plaatselijke Verordening van Stichtse Vecht wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd zodra de gemeenteraad hiermee instemt. Het gaat niet om schokkende wijzigingen maar om tekstuele aanpassingen. Regelmatig vinden wetswijzigingen plaats of zijn er elders uitspraken van de rechter waardoor aanpassing van de APV noodzakelijk is.

 • 5 februari: 3 Commissievergaderingen

  31 januari 2019 - Op dinsdag 5 februari staan de 3 commissievergaderingen Fysiek Domein, Sociaal domein en de informatieve commissievergadering: werkbedrijf/ brede doelgroep op de agenda. 

 • Terugblik op raadsvergadering 29 januari

  31 januari 2019 - Op 29 januari vergaderde de gemeenteraad. Er zijn diverse besluiten genomen.

 • Gemeenteraadsvergadering 29 januari

  24 januari 2019 - Dinsdag 29 januari is er weer een vergadering van de gemeenteraad in het 4en1 theater in Breukelen.

 • Motie Kinderpardon

  24 januari 2019 - De fracties van GroenLinks, PvdA en CDA dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 januari de motie kinderpardon in. Deze motie neemt het op voor de kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen geworteld zijn.

 • Informatieve commissie 1 op 22 januari

  16 januari 2019 - Op dinsdag 22 januari praat de commissie over de Omgevingswet. De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in onze geschiedenis. Terwijl de wet en de uitvoering hiervan in ontwikkeling zijn, bereiden de raads- en commissieleden zich al volop voor op de komst van deze wet.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

  9 januari 2019 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan “Boslaan 13” te Vreeland op 18 december 2018 door de gemeenteraad, ongewijzigd, is vastgesteld.

 • Bijzonderheden laatste raadsvergadering burgemeester Witteman

  12 juli 2018 - Burgemeester Marc Witteman zat dinsdagavond voor de laatste keer de gemeenteraad voor. Hij gaat eind van de maand met ziekteverlof. Op het einde van de vergadering werd hij toegesproken door waarnemend raadsvoorzitter Rob Roos en kreeg hij de gemeentepenning van wethouder Jeroen Willem Klomps.

RSS