Gemeentenieuws

Home > Bestuur > Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

 • Wethouder Van Liempdt treedt af

  13 december 2018 - Wethouder Frank van Liempdt van Stichtse Vecht heeft vanavond in een ingelaste raadsvergadering ontslag genomen als wethouder van Stichtse Vecht. Dit deed hij na een aangenomen motie van wantrouwen aan zijn adres. Aanleiding is een onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar een vermoeden van integriteitsschending. De conclusie van het onderzoek luidt dat wethouder Van Liempdt met zijn bemoeienis rondom de verhuur van de brugwachterswoning in Maarssen-Dorp de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt.

 • Gemeenteraadsvergadering 18 december

  13 december 2018 - Op 18 december vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan o.a. het bestemmingsplan Zogweteringlaan, Maarssen en de motie 'Budgetten bestrijding kinderarmoede'.

 • Wijzigingen in portefeuilleverdeling college B&W

  13 december 2018 - Het college van B&W heeft vandaag, donderdag 13 december, een besluit genomen over een tijdelijke waarneming van de portefeuille van wethouder Frank van Liempdt die 12 december zijn ontslag heeft ingediend.

 • Kinderburgemeester zet zich in voor Jeugdfonds Sport

  6 december 2018 -  Doe mee met de Rotary Santa Run en help een kind in Stichtse Vecht sporten! Met deze oproep zet kinderburgemeester Britt Klomp zich in voor het Jeugdfonds Sport in Stichtse Vecht.

 • Informatieve commissievergaderingen 11 december

  6 december 2018 - Op dinsdag 11 december staan er 2 informatieve commissievergaderingen gepland.

 • Volgende stap naar herontwikkeling Buitenplaats Doornburgh

  5 december 2018 - MeyerBergman Erfgoed en gemeente Stichtse Vecht hebben vandaag een intentieovereenkomst ondertekend voor de verdere ontwikkeling van Buitenplaats Doornburgh in Maarssen-Dorp. Daarmee komt de herontwikkeling van deze buitenplaats aan de Vecht weer een stap dichterbij. De intentieverklaring betreft afspraken om te komen tot renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw van andere gebouwen op de buitenplaats. 

 • Bestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen vastgesteld

  5 december 2018 - Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Straatweg 66 te Breukelen en betreft het voormalige kantoorpand van de Milieudienst. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel van een kantoorfunctie naar een woongebied.

 • Bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen vastgesteld

  5 december 2018 - Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen ongewijzigd vastgesteld. Het betreft een zogenaamd postzegel bestemmingsplan voor de percelen Veenkade 8 en 10 in Maarssen.

 • 4 december Commissies Bestuur en Financiën en Fysiek Domein

  29 november 2018 - Dinsdag 4 december staan er weer 2 commissievergaderingen gepland.

 • Benoeming commissielid Stichts Appèl

  22 november 2018 - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 20 november, werd mevrouw G.H.N. van Maanen geïnstalleerd als commissielid voor de partij Stichts Appèl.

 • 27 november Commissie Fysiek Domein

  22 november 2018 - Op dinsdag 27 november vergadert de commissievergadering Fysiek Domein.

 • 27 november Commissie Sociaal Domein

  22 november 2018 - Op dinsdagavond 27 november komt de commissie Sociaal Domein bijeen.

 • Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum

  21 november 2018 (update) - Gemeente Stichtse Vecht meet bij de ondernemers in Breukelen-Centrum het draagvlak voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ondernemers, onder de noemer van vereniging BIZ Breukelen, hebben het initiatief genomen een BIZ te starten in het centrumgebied van Breukelen. De gemeente faciliteert dit initiatief dat bijdraagt aan sterkere (winkel) kernen. Dinsdag 4 december 2018 om 17:00 uur sluit de reactietermijn voor de betrokken ondernemers. Op woensdag 5 december stelt een notaris de uitslag van de draagvlakmeting vast.

 • Vraag uw paspoort of identiteitskaart op tijd aan

  16 november 2018 - Is uw paspoort of identiteitskaart verlopen en heeft u een nieuw exemplaar nodig? Wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. We verwachten weer drukte met het aanvragen van reisdocumenten nu de kerstvakantie in zicht komt. Het zou jammer zijn als u niet terechtkunt op uw gewenste dag.

 • Gemeenteraadsvergadering 20 november

  Op 20 november vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan o.a. twee burgerinitiatieven.

 • Druk bezochte raadsconferentie over sociale woningbouw

  8 november 2018 - Op woensdag 7 november heeft met veel belangstelling de raadsconferentie: sociale woningbouw plaatsgevonden.

 • Raadsvergadering 13 november: algemene beschouwingen, intocht Sint

  8 november 2018 - Op dinsdag 13 november vinden in de gemeenteraadsvergadering de algemene beschouwingen plaats. Alle partijen geven hun visie op de begroting. In de programmabegroting en meerjarenbegroting 2019-2022 geeft het college het beleid voor 2019 en volgende jaren aan. Het collegewerkprogramma is verwerkt in de begroting.

 • Bijzonderheden laatste raadsvergadering burgemeester Witteman

  12 juli 2018 - Burgemeester Marc Witteman zat dinsdagavond voor de laatste keer de gemeenteraad voor. Hij gaat eind van de maand met ziekteverlof. Op het einde van de vergadering werd hij toegesproken door waarnemend raadsvoorzitter Rob Roos en kreeg hij de gemeentepenning van wethouder Jeroen Willem Klomps.

 • Bekendmakingen in uw mailbox

  20 december 2017 - Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen of beleidsregels die voor u van belang zijn? Abonneer u dan op Berichten over uw buurt. U ontvangt dan een attendering in uw mailbox wanneer een bekendmaking is gepubliceerd die betrekking heeft op uw woonomgeving.

RSS