Gemeentenieuws

Home > Bestuur > Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

 • Adviescommissie bezwaarschriften op 3 juli

  21 juni 2019 - De Adviescommissie bezwaarschriften houdt op woensdag 3 juli een openbare hoorzitting. 

 • Commissie Bestuur en Financien op 25 juni

  20 juni 2019 - Op dinsdag 25 juni vergadert de commissie Bestuur en Financiën over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2018 en de financiële kaders voor de komende jaren.

 • Inwonersenquête in de zoektocht naar nieuwe burgemeester

  20 juni 2019 - De gemeenteraad vraagt inwoners om mee te denken over het profiel  van de nieuwe burgemeester. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Stichtse Vecht is begonnen. De gemeenteraad schrijft voor de zomer een vacaturetekst (‘profielschets’). Daarvoor heeft de raad uw mening nodig. Wat moet de nieuwe burgemeester kunnen en welke eigenschappen moet hij of zij hebben? Vul de enquête in en help mee in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester.

 • Commissievergadering Fysiek Domein vergadert 18 juni

  13 juni 2019 - Dinsdag 18 juni vergadert de commissie fysiek domein over twee grote onderwerpen: de woonvisie en de regionale huisvestingsverordening.

 • 3 kandidaten voor functie kinderburgemeester Stichtse Vecht

  12 juni 2019 - Een jury heeft vanmiddag drie kandidaten genomineerd voor de functie van kinderburgemeester van Stichtse Vecht, voor de periode 2019 – 2020. Het gaat om Merle Schweppe, Irene Tennekes en Ole Roelofs. Wethouder Hetty Veneklaas, voorzitter van de jury, maakte de namen van de genomineerden bekend.

 • Raadsleden buigen zich over toekomst Stichtse Vecht

  6 juni 2019 - Hoe ziet Stichtse Vecht er in 2040 uit? Hoe worden de bouwstenen verdeeld op het gebied van Wonen, Mobiliteit, Energie, Economie en Landschap?

 • Commissievergadering Fysiek Domein over toekomst Stichtse Vecht

  6 juni 2019 - Dinsdag 11 juni wordt er in de commissievergadering gesproken over het koersdocument van de omgevingsvisie. 

 • Wisseling van raadsleden

  6 juni 2019 - Ron Druppers (Maarssen 2000) keert na zijn ziekteverlof terug als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad. Commissielid Arjan Kroon heeft zijn zetel tijdens deze periode waargenomen. Riëtte Habes heeft de taak als waarnemend fractievoorzitter waargenomen. Maarssen 2000 heeft twee zetels in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. 

 • 3 juni gemeenteraadsvergadering

  29 mei 2019 - De gemeenteraad vergadert op maandag 3 juni over de nieuwe brandweerpost in Nieuwer Ter Aa, de verordening Jeugdzorg en de motie SAVE/Veilig Thuis.

 • Ook kadernota Stichtse Vecht laat somber beeld zien

  29 mei 2019 - Het college van B&W heeft deze week de Kadernota 2020 aan de raad gestuurd. Net als in vele andere gemeenten laat de kadernota een moeilijk financieel beeld zien. Het college concludeert dan ook dat zij hun ambities kritisch tegen het licht moeten houden. De kadernota bevat daarom keuzes van het college die tot een stabiel financieel beeld leiden. Het is nu aan de raad om hier over in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

 • 28 mei 2 commissievergaderingen

  De commissies worden op dinsdag 28 mei onder meer geïnformeerd over het Harmonieplein in Maarssen-Dorp, het groenonderhoud en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

 • 3 commissievergaderingen op 21 mei

  16 mei 2019 - De woonvisie, parkeren bij de Hazeslinger en de motie Onderzoek SAVE/Veilig Thuis. Dit zijn zo maar een paar onderwerpen uit de commissievergaderingen van dinsdag 21 mei.

 • Rondom de Raad lanceert politieke podcasts

  9 mei 2019 - Naast de reguliere raadsuitzendingen, aankondigingen, en ‘on demand’ items lanceerde het team van Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht onlangs ook podcasts over de politiek in Stichtse Vecht.

 • Commissievergaderingen Fysiek en Sociaal domein

  9 mei 2019 - Op donderdag 14 mei vergaderen de commissies Fysiek domein en Sociaal domein. Aansluitend op deze laatste vindt er een informatieve commissievergadering plaats.

 • Verlagen snelheid N230: motie aangenomen, onderzoek volgt

  20 februari 2019 (UPDATE) - Wethouder Linda van Dort sprak op 28 januari de commissie milieu, mobiliteit en economie van Provincie Utrecht toe. Hiermee gaf zij namens het college uitvoering aan het collegewerkprogramma, waarbij we de de ontwikkelingen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de aansluiting N230/A2 op de voet volgen. We doen er alles aan binnen onze macht om de nadelen te beperken. Zo maken we ons hard voor de inwoners van Stichtse Vecht. De volledige inspreektekst van wethouder Van Dort kunt u nalezen.

 • Bijzonderheden laatste raadsvergadering burgemeester Witteman

  12 juli 2018 - Burgemeester Marc Witteman zat dinsdagavond voor de laatste keer de gemeenteraad voor. Hij gaat eind van de maand met ziekteverlof. Op het einde van de vergadering werd hij toegesproken door waarnemend raadsvoorzitter Rob Roos en kreeg hij de gemeentepenning van wethouder Jeroen Willem Klomps.

RSS