Gemeentenieuws

Home > Bestuur > Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

 • 10 december: 2 informatieve commissievergaderingen

  5 december 2019 - Hoe gaan drugscriminelen te werk? Hoe werken we samen met andere gemeenten? Wat is nou precies het ‘sociaal domein’ én hoe wordt de basis gelegd voor gemeentelijk beleid? Deze onderwerpen worden besproken tijdens de informatieve commissievergaderingen op dinsdag 10 december.

 • Commissievergaderingen op 3 en 4 december

  28 november 2019 - Altijd al eens een vergadering met politieke onderwerpen willen meemaken? Dan is de commissievergadering Bestuur en Financiën op dinsdag 3 december zowel leuk als toegankelijk. Op dinsdag 3 en woensdag 4 december zijn er commissievergaderingen van het Fysiek domein.

 • Commissievergaderingen op 26 november

  21 november 2019 - Dinsdag 26 november wordt er in de politiek gepraat over onderwerpen in het Sociaal en Fysiek domein. De commissie sociaal domein er een voor de politieke fijnproever. De discussies gaan met name over financiële wijzigingen en technische aanpassingen. Daarnaast zullen de commissieleden informatief worden bijgepraat over de samenwerking tussen het lokale team en Samen Veilig Midden Nederland inclusief Veilig Thuis. Tijdens de commissievergadering Fysiek domein staan een aantal kleinere bestemmingsplannen op de agenda. De commissieleden zullen ook worden bijgepraat over een verdere uitwerking van de Regionale energie Strategie.

 • Gemeenteraadsvergadering op 19 november

  14 november 2019 - Is de raad het eens met de aangepaste plannen voor de Scheendijk in Breukelen? Komen er maatregelen om het gebruik van lachgas te verminderen en komt er een Box in de wijk? Op dinsdag 19 november zijn dit de onderwerpen tijdens de gemeenteraad.

 • Wijzigingen in portefeuilleverdeling college B&W Stichtse Vecht

  13 november 2019 - Het college van B&W heeft vandaag, woensdag 13 november, een besluit genomen over een tijdelijke waarneming van de portefeuille van wethouder Linda van Dort, die dinsdagavond 12 november na de begrotingsbehandeling haar ontslag heeft ingediend.

 • Gemeenteraadsvergadering op 12 november

  7 november 2019 - Op dinsdag 12 november vergadert de gemeenteraad over de programmabegroting en meerjarenbegroting 2020-2023. 

 • Informatieve commissievergaderingen op 5 november

  31 oktober 2019 - Wat is de stand van zaken van de Hazeslinger in Breukelen? Wat zijn de bezwaren bij het Harmonieplein in Maarssen? En wat betekent de nieuwe inburgeringswet voor Stichtse Vecht?

 • Toekomstig gemeentesecretaris legt ambtseed in openbaar af

  3 september 2019 - Frank Halsema heeft in de gemeenteraadsvergadering van vanavond in het openbaar de ambtseed afgelegd. Als hoofd van de organisatie en eerste adviseur van het college vervult hij een voorbeeldpositie waarbij integriteit een belangrijke pijler is.

 • Frank Halsema nieuwe gemeentesecretaris Stichtse Vecht

  13 augustus 2019 - Frank Halsema is door het college aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris Stichtse Vecht. Frank wordt daarmee de eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de organisatie. De unanieme voordracht van de selectiecommissie is hiermee overgenomen. De waarnemingsperiode duurt 1,5 jaar. 

  Burgemeester Van Mastrigt: ''Frank is een schot in de roos. Hij heeft aangegeven deze waarnemingsperiode als een kans te zien om het brede spectrum van het vak gemeentesecretaris te ontdekken. Graag biedt Stichtse Vecht hem die kans. We verwachten dat hij zijn nieuwe rol als eerste adviseur van het college met verve zal uitvoeren, net als de doorontwikkeling van de organisatie. Frank heeft veel gemeentelijke ervaring, een uitgebreid landelijk netwerk en kent onze regionale netwerken. Volgens ons gaat hij zich hier snel thuis voelen en zijn meerwaarde bewijzen. Namens het voltallig college feliciteer ik Frank en heet hem van harte welkom in onze organisatie.''

  Lees meer in het persbericht.

 • Verlagen snelheid N230: motie aangenomen, onderzoek volgt

  20 februari 2019 (UPDATE) - Wethouder Linda van Dort sprak op 28 januari de commissie milieu, mobiliteit en economie van Provincie Utrecht toe. Hiermee gaf zij namens het college uitvoering aan het collegewerkprogramma, waarbij we de de ontwikkelingen van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de aansluiting N230/A2 op de voet volgen. We doen er alles aan binnen onze macht om de nadelen te beperken. Zo maken we ons hard voor de inwoners van Stichtse Vecht. De volledige inspreektekst van wethouder Van Dort kunt u nalezen.

 • Bijzonderheden laatste raadsvergadering burgemeester Witteman

  12 juli 2018 - Burgemeester Marc Witteman zat dinsdagavond voor de laatste keer de gemeenteraad voor. Hij gaat eind van de maand met ziekteverlof. Op het einde van de vergadering werd hij toegesproken door waarnemend raadsvoorzitter Rob Roos en kreeg hij de gemeentepenning van wethouder Jeroen Willem Klomps.

RSS