Declaraties college van burgemeester en wethouders

Home > Bestuur > Declaraties college van burgemeester en wethouders

Declaraties college van burgemeester en wethouders

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders (B&W) verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste - wettelijk bepaalde - maandelijkse onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen collegeleden sommige kosten apart declareren, zoals reiskosten of opleidingskosten. De gemeente Stichtse Vecht heeft integriteit van bestuurders hoog in het vaandel staan. Stichtse Vecht wil bovendien een transparante gemeente zijn. B&W maken daarom de gegevens over hun declaraties actief openbaar.

Gedragscode

De afspraken over integer handelen van alle bestuurders in Stichtse Vecht zijn vastgelegd in de Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders in de gemeente Stichtse Vecht. Deze gedragscode is op 26 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht.

Declaraties

1 x per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college en de individuele collegeleden gepubliceerd. In het overzicht staan:

 • reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werkverkeer)
 • functionele consumpties, lunches en diners
 • reis- en verblijfkosten buitenland
 • representatiekosten die de bestuurder in rekening kan brengen
 • kosten van opleidingen, congressen, scholingsbijeenkomsten B&W
 • verhuiskosten en vergoeding tijdelijke woonruimte
 • lidmaatschap landelijke beroepsvereniging met professionaliseringsoogmerk

De wijze van declareren van B&W sluit aan bij landelijke regelingen zoals:

Voor de regelingen zie www.overheid.nl. Als van deze regelingen wordt afgeweken, vermelden we dat.

Declaraties Collegeperiode 2018 - 2022

Wilt u declaraties terugzien van eerdere collegeperiodes, raadpleeg dan het archief. U kunt de stukken van de afgelopen tien jaar ook fysiek komen inzien, neem hiervoor contact op met de gemeente.

 • 4e kwartaal 2018

  Overzicht van betaalde declaraties van college en individuele collegeleden van oktober, november en december 2018.

 • 3e kwartaal 2018

  Overzicht van betaalde declaraties van college en individuele collegeleden van juli, augustus en september 2018.

 • 2e kwartaal 2018

  Overzicht van betaalde declaraties van college en individuele collegeleden van april, mei en juni 2018.

 • 1e kwartaal 2018

  Overzicht van betaalde declaraties van college en individuele collegeleden van januari, februari en maart 2018.

RSS