Tent in de wijk in Maarssenbroek

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Tent in de wijk in Maarssenbroek

Tent in de wijk in Maarssenbroek

Ook bij u in de wijk zetten wij onze tent op om te horen wat u belangrijk vindt als het gaat om groene en een leefbare omgeving. Komt u langs?

Locatie: Voor Safari in Maarssenbroek
Datum: 26-05-2018
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 12:30
RSS