Nieuwer Ter Aa: inloopbijeenkomst 2e fase rioolreconstructie

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Nieuwer Ter Aa: inloopbijeenkomst 2e fase rioolreconstructie

Nieuwer Ter Aa: inloopbijeenkomst 2e fase rioolreconstructie

Maandag 8 juli van 18:00 tot 21:00 uur vindt er een inloopbijeenkomst plaats over de 2e fase van de herinrichting van enkele straten in Nieuwer Ter Aa. Het gaat om de volgende straten: Ruwielstraat, M. van Zantenstraat, Van Reedestraat, Dorpsstraat, Julianalaan, Kerklaan en Wilhelminastraat. De bijeenkomst wordt gehouden in het Dorpshuis ‘Ons Genoegen’, Doude van Troostwijkstraat 20 in Nieuwer Ter Aa.

De genoemde straten worden voorzien van een nieuw en ander rioolstelsel. Deze herinrichting van het riool willen we meteen aangrijpen om de bovengrondse infrastructuur aan te passen. Denk hierbij  aan verharding, bebording, openbare verlichting, en groen.

Tijdens de avond wordt het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Er zijn diverse stands waar u terecht kunt voor informatie over het voorlopig ontwerp, met specifiek aandacht voor de onderwerpen groen, openbare verlichting, ‘omgekeerd’  inzamelen van huishoudelijk afval en het verwerken van hemelwater op openbaar en eigen terrein. Opmerkingen en suggesties nemen we – waar mogelijk – mee in het definitieve ontwerp. Het plan is om in september een definitief ontwerp te presenteren.

Een grove inschatting is dat de uitvoering van het werk in het 2e kwartaal van 2020 zal starten.

Locatie: Dorpshuis ‘Ons Genoegen’, Doude van Troostwijkstraat 20 in Nieuwer Ter Aa
Datum: 08-07-2019
Aanvang: 18:00
Einddatum: 08-07-2019
Eindtijd: 21:00
RSS