Inloopavond ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Inloopavond ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor

Op vrijdag 24 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor zes weken lang ter inzage. Van 24 augustus tot en met 4 oktober kunt u hierop een zienswijze indienen.

Met het ontwerpbestemmingsplan kan de parkeergarage P2 bij het winkelcentrum Bisonspoor worden omgevormd naar twee woontorens. Deze torens kunnen een maximale hoogte van 70 meter krijgen. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan het mogelijk dat op het parkeerterrein achter de Hema, een laaddock kan worden gebouwd. Dit is nodig voor de aanvoer van goederen voor het winkelcentrum. Bovenop het laaddock mag een extra bouwlaag komen.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf vrijdag 24 augustus tot en met 4 oktober 2018, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is ook in te zien bij het Omgevingsloket, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Een afspraak maken is niet nodig.

Reageren

Van 24 augustus tot en met 4 oktober kunt u hierop een zienswijze indienen. Daarna worden de zienswijzen die bij ons zijn binnen gekomen beoordeeld. Er wordt bekeken of deze aanleiding geven om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Uiteindelijk wordt het bestemmingsplan, eventueel aangepast, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit gebeurt in december.

Inloopavonden

Voor het ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor organiseert de gemeente twee inloopavonden: 

  • Woensdag 5 september 2018: Open Hof, Maarssen
  • Donderdag 6 september 2018: Experience Centre Winkelcentrum Bisonspoor

U kunt op beide avonden binnenlopen tussen 19:30 en 21:00 uur. Tijdens de inloopavond kunt u informatie krijgen over het bestemmingsplan. Daarnaast is het mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan in te zien en vragen te stellen aan de gemeente over het indienen van een zienswijze. Aanmelden is niet nodig.

Datum: 06-09-2018
Aanvang: 19:30
RSS