Inloopavond bestemmingsplan Nieuwersluis

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Inloopavond bestemmingsplan Nieuwersluis

Inloopavond bestemmingsplan Nieuwersluis

Gemeente Stichtse Vecht werkt aan een actualisatie van de regels waaraan ontwikkelingen en initiatieven getoetst worden. Het zogenoemde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geldt voor de dorpskern van Nieuwersluis. Het bestemmingsplan zal grotendeels de bestaande situatie vastleggen. We behouden de karakteristieke waarden van Nieuwersluis. Wel zijn de planregels en de plankaart gemoderniseerd. Het nieuwe bestemmingsplan zal, na definitieve vaststelling, het nog geldende bestemmingsplan vervangen.

Bijwonen inloopavond bestemmingsplan Nieuwersluis

Bent u benieuwd naar het bestemmingsplan of heeft u vragen? Bezoek dan onze inloopavond op dinsdag 3 september 2019 tussen 16:00 – 19:00 uur op het Fort in Nieuwersluis. Tijdens dit inloopmoment geven wij graag uitleg over het nieuwe bestemmingsplan.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u ook contact opnemen met de heer J. Broeke (tel 14 0346). Meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan vindt u op deze website.

Locatie: Fort Nieuwersluis, Rijksstraatweg 7B, Nieuwersluis
Datum: 03-09-2019
Aanvang: 16:00
Einddatum: 03-09-2019
Eindtijd: 19:00
RSS