Informatiebijeenkomst over toekomst Scheendijk

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Informatiebijeenkomst over toekomst Scheendijk

Informatiebijeenkomst over toekomst Scheendijk

Donderdag 24 mei 2018 is er een informatieavond over de toekomst van de Scheendijk Noord en de aangrenzende omgeving. De bijeenkomst vindt plaats in jachthaven ‘De Eerste Aanleg’, Scheendijk 7 en begint om 19.00 uur.

De gemeente geeft tijdens de bijeenkomst een toelichting op het project ‘Scheendijk: Van dorpslint naar recreatieboulevard’ en vraagt bewoners, ondernemers en belanghebbenden om mee te denken over kansen en bedreigingen voor het gebied. Het project is onderdeel van de overkoepelende aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Doel van het project is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Scheendijk Noord en de aangrenzende recreatieterreinen en bedrijfsterreinen. Daarnaast zal de toekomstvisie input zijn voor het hernieuwen van het bestemmingsplan. 

Tijdens een eerste schouw in maart met onder andere Waternet, de Vechtplassencommissie, de Ondernemersvereniging en een aantal bewonersorganisaties zijn inspirerende gesprekken gevoerd over de aanwezige kwaliteiten, gesignaleerde knelpunten en mogelijke verbeterpunten van de Scheendijk.

Opvallend is hoeveel belangen er op dit kleine stukje grond en water spelen. Parkeren, afval, veiligheid, ondernemen, recreëren, drinkwaterwinning, wandelen, fietsen, varen, natuur, wonen, alles is genoemd en komt in dit kleine gebied samen. Aandachtspunten die naar voren komen zijn: beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de industriële uitstraling van het gebied, problemen met de waterafvoer en verouderde recreatiewoningen.

Locatie: Jachthaven ' De eerste aanleg', Scheendijk 7
Datum: 24-05-2018
Aanvang: 19:00
Einddatum: 24-05-2018
RSS