Informatiebijeenkomst horecavisie

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Informatiebijeenkomst horecavisie

Informatiebijeenkomst horecavisie

Met de (concept) horecavisie wordt ingespeeld op de aanwezige horeca, van sterrenrestaurant tot de verschillende Bed & Breakfasts. De voorliggende horecavisie is een visie op de commerciële horeca in Stichtse Vecht en vormt de kapstok voor het nieuw te ontwikkelen (uitvoerings)beleid.

Kansen in Stichtse Vecht

Door de hoge landschappelijke kwaliteiten, buitenplaatsen en historische kernen kan in onze gemeente meer dan gemiddeld ingesprongen worden op de behoefte aan beleving bij consumenten. Hierbij zijn er vooral kansen voor daghoreca, avondhoreca in de vorm van restaurants en kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. Echter niet elk gebied is geschikt voor een bepaalde vorm van horeca. Daarom is gekozen om op gebiedsniveau richting te geven aan de uitbreidingsmogelijkheden op het bestaande areaal. Deze visie op de deelgebieden geeft richting en flexibiliteit maar behoud van de identiteit van de kernen/ gebieden blijft voorop staan, aldus wethouder Klomps.

Informatieavonden

In januari worden drie inloopbijeenkomsten gehouden om de voorgestelde visie te bespreken met de ondernemers en inwoners van Stichtse Vecht. Dit zal zijn op:

  • 14 januari om 19:30 uur Open Hof, Maarssen
  • 17 januari om 19:30 uur Boom & Bosch, Breukelen
  • 21 januari om 19:30 uur ’t Web, Loenen a/d Vecht

Iedereen is van harte welkom bij de informatieavonden. Reacties kunnen uiterlijk tot 25 januari worden ingebracht.
Dit kan via de mail: horeca@stichtsevecht.nl of schriftelijk:
De Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
o.v.v. horecavisie Z/18/149780

De input die tijdens de inloopavonden wordt opgehaald, wordt verzameld, en – waar mogelijk – verwerkt in de definitieve visie. De definitieve visie wordt naar verwachting in april 2019 ter besluitvorming aangeboden.

Locatie: Open Hof, Maarssen
Datum: 14-01-2019
Aanvang: 19:30
RSS