Commissievergadering Sociaal Domein

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Commissievergadering Sociaal Domein

Commissievergadering Sociaal Domein

Op dinsdagavond 27 november komt de commissie Sociaal Domein bijeen.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

Oprichting/deelname aan de Stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en Schoonmaakwerk

De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen rond de toekomstige inrichting van de Wsw. Daarmee heeft de raad het college de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan het lokaal inrichtingsplan Wsw van Stichtse Vecht. Een onderdeel daarvan is het oprichten en inrichten van de stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en SchoonmaakWerk. Het college nodigt de commissie uit om wensen en bedenkingen in te brengen. Is dat niet het geval dan kunnen de plannen worden uitgevoerd.

Lokale kaders maatschappelijke opvang

Landelijk is bepaald dat maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden gedecentraliseerd naar de regiogemeenten, waarbij cliĆ«nten lokaal (in de wijk) gehuisvest en begeleid moeten worden. In het voorstel worden aanvullende lokale kaders voorgelegd met een aantal aandachtspunten. Ook is een beknopt plan van aanpak tot 2021 opgenomen.

Kom erbij of kijk live mee!

Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op www.stichtsevecht.raadsinformatie.nl/live.

Informatie 

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergaderingen zijn te bekijken in het BestuursInformatieSysteem op de website van de gemeente. 

Locatie en tijden

  • Dinsdag 27 november, 19:30 uur 
  • Locatie: gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Inspreken

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. Wilt u inspreken in een vergadering dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot 12 uur voor de vergadering. U kunt een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Locatie: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen
Datum: 27-11-2018
Aanvang: 19:30
RSS