Commissievergadering Fysiek Domein

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Commissievergadering Fysiek Domein

Commissievergadering Fysiek Domein

Op dinsdag 27 november vergadert de commissie Fysiek Domein.

Er wordt onder andere gesproken over:

Bestemmingsplan Zogwetering

Op het perceel achter de Gageldijk 119b is  een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van een regeling mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, één woning ter compensatie kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Echter ziet het huidige college – mede door de ingediende zienswijzen (3) – meerdere argumenten om niet in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan.

Evaluatie Kockengen waterproof

Kockengen Waterproof is een meerjarig programma waarin 3 verschillende overheden in overleg met bewoners oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor de verzakkingsproblematiek in het dorp en aanliggende polder. Sinds 2014 is gewerkt aan fase 1 t/m 3. De openbare ruimte is opgehoogd en het regenwater afgekoppeld. Nu de uitvoering van fase 3 is afgerond is dit een goed moment om de financiële gevolgen van de uitvoering van de eerste 3 fasen van Kockengen Waterproof te evalueren en vooruit te kijken naar de planning en uitvoering van de volgende fasen. Gebleken is dat bij de uitvoering van fase 2 (Van Lockhorstweg) en fase 3 (Groenlust 1) forse financiële overschrijdingen hebben plaatsgevonden. Deze overschrijdingen worden vooralsnog gedekt vanuit de totaal beschikbare kredieten voor Kockengen Waterproof.

Kom erbij of kijk live mee!

Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op www.stichtsevecht.raadsinformatie.nl/live.

Informatie 

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergaderingen zijn te bekijken in het BestuursInformatieSysteem op de website van de gemeente. 

Locatie en tijden

  • Dinsdag 27 november 19:30 uur 
  • Locatie: gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Inspreken

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. Wilt u inspreken in een vergadering dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot 12 uur voor de vergadering. U kunt een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Locatie: Boom & Bosch, Markt 13, Breukelen
Datum: 27-11-2018
Aanvang: 19:30
RSS