Commissie Bestuur en Financiën

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Commissie Bestuur en Financiën

Commissie Bestuur en Financiën

Op dinsdag 18 september is de commissievergadering Bestuur en Financiën. Hier wordt gesproken over het collegewerkprogramma 2018-2022 van de gemeente. Dit collegewerkprogramma is de uitwerking van het coalitieakkoord ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’. Deze is door de 4 coalitiepartijen opgesteld. Het collegewerkprogramma moet onder andere worden gezien als het beleids- en financiële kader voor deze raadsperiode. Alle fracties hebben voor de zomer input gegeven voor het collegewerkprogramma. De vergadering is opgedeeld in de volgende onderdelen:

  1. Algemene opmerkingen
  2. Algemeen Bestuur en Veiligheid
  3. Fysiek
  4. Sociaal en Samenleving

Als inwoner bent u van harte welkom om deze commissievergaderingen bij te wonen of live mee te luisteren. De volledige agenda en de vergaderstukken vindt u in het Bestuursinformatiesysteem.

Inspreken

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. Wilt u inspreken in een vergadering dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot 12 uur voor de vergadering. U kunt een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Locatie: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen
Datum: 18-09-2018
Aanvang: 19:30
RSS