Bewonersavond Scheendijk-Noord

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Bewonersavond Scheendijk-Noord

Bewonersavond Scheendijk-Noord

De gemeente organiseert op donderdag 21 februari een bewonersavond over de toekomst van de Scheendijk Noord. Naar aanleiding van alle bezoeken, initiatieven en eerdere bijeenkomst, wil de gemeente graag de bevindingen met u delen en uw tips hierover horen. De bijeenkomst begint om 19:30 uur en vindt plaats in de aula van RSG Broklede, Schepersweg 6a in Breukelen.  

Programma 21 februari

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

19:30 uur:        inloop met koffie en thee

20:00 uur:        centrale aftrap door wethouder Linda van Dort

20:05 uur:        presentatie concept toekomstvisie Scheendijk Noord

20:30 uur:        deelpresentatie veiligheid en handhaving

20:45 uur:        deelpresentatie initiatieven ondernemers

21:00 uur :       deelpresentatie permanente bewoning

21:15 uur:        pauze

21:30 uur:        informele inloop met ruimte om vragen te stellen en opmerkingen mee te geven aan de bestuurders, projectleiders en initiatiefnemers

Werkbezoek college

In augustus 2018 heeft het college van B&W een werkbezoek gebracht aan de Scheendijk Noord om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de kracht en de kwetsbaarheid van dit gebied.

Het college is enthousiast over de initiatiefkracht van de ondernemers en over de betrokkenheid van de bewoners en recreanten. Met elkaar kunnen en willen we een kwaliteitsimpuls geven aan de Scheendijk. Maar wat is hiervoor nodig? En wie hebben we daarbij nodig?

Met name de provincie en het waterschap zijn belangrijke gesprekspartners voor de aanpak van de Scheendijk. Naast een werkbezoek van het college heeft de gemeente een stedenbouwkundige verkenning gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van legalisatie van permanente bewoning.

Locatie: RSG Broklede, Schepersweg 6a in Breukelen
Datum: 21-02-2019
Aanvang: 19:30
RSS