Bewonersavond bestemmingsplan Nieuwer Ter Aa

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Bewonersavond bestemmingsplan Nieuwer Ter Aa

Bewonersavond bestemmingsplan Nieuwer Ter Aa

Voor de kern van Nieuwer ter Aa wordt gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan Nieuwer ter Aa. Dit nieuwe plan zal het bestaande bestemmingsplan vervangen. Het bestemmingsplan zal gelden voor de dorpskern van Nieuwer Ter Aa.

In het bestemmingsplan zullen geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen worden meegenomen (zoals de nieuwbouwontwikkelingen/ brandweergarage). Met de actualisatie van het bestemmingsplan willen wij de bestaande situatie opnieuw vastleggen. Zo zijn er de afgelopen jaren vergunningen verleend die nu nog niet zijn opgenomen in het huidige bestemmingsplan en is de wet gewijzigd door invoering van bijvoorbeeld vergunningsvrij bouwen.

Met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan wordt dit gecorrigeerd en zal alle informatie weer compleet en actueel zijn. De functies en de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden worden hiermee goed vastgelegd. Het bestemmingsplan wordt daarmee een volledig toetsingskader. 

Bewonersavond donderdag 31 januari 2019

Op de bewonersavond zal een presentatie worden gegeven waar we een toelichting geven op de komende bestemmingsplanprocedure. We willen hiermee de bewoners van Nieuwer Ter Aa graag vroegtijdig bij dit proces betrekken. De bewonersavond dient als startpunt voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Tijdens de bijeenkomst wordt niet ingegaan op individuele situaties, maar gaan we dieper in op de algemene procedure. Met bewoners wordt later, via 1-op-1 gesprekken, alsnog de gelegenheid geboden om terug te komen op hun eigen situatie.

Locatie: Dorpshuis Ons Genoegen, Doude van Troostwijstraat 2, Nieuwer Ter Aa
Datum: 31-01-2019
Aanvang: 19:30
RSS