Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 4 december 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 27 augustus 2019, inzake het vaststellen van een nummeraanduiding
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 16 september 2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor de aanleg van een prefab betonnen brug, perceel Maarsseveensevaart 92 in Maarssen
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 4 september 2019, waarbij een verzoek om handhaving is afgewezen
Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 04-12-2019
Aanvang: 19:30
RSS