Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 20 november 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: ​Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 9 juli 2019, waarbij een vergunning is verleend voor het houden van een evenement aan de Sportweg in Kockengen op 31 december 2019 tot 1 januari 2020
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 10 juli 2019, waarbij een omgevingsvergunning is geweigerd voor het vellen van een geriefhoutbosje op het perceel plaatselijk bekend als achter Gieltjesdorp 19 Kockengen
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 3 juli 2019, betreffende het niet tijdig beslissen op een verzoek, inzake bouwplannen in het bestemmingplan Hazeslinger

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 20-11-2019
Aanvang: 19:30
RSS