Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 23 oktober 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 25 april 2019, waarbij een exploitatievergunning is verleend, perceel Boomstede 205 te Maarssen
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 26 juli 2019, waarbij een verzoek om handhaving is afgewezen
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 15 juli 2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor een constructieve wijziging in de woning, perceel Kanaaldijk Oost 3 in Nigtevecht

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 23-10-2019
Aanvang: 19:30
RSS