Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 11 september 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 18 april 2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van een bijgebouw, mede als geluidsbuffer aan de kant van de straatweg van het perceel Wilhelminaweg 5 te Maarssen
     
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluiten van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 3 mei 2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een erfafscheiding rondom een woning, perceel Wilhelminaweg 5 in Maarssen 

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 11-09-2019
Aanvang: 19:30
RSS