Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 17 juli 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 16 april 2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van vier appartementen, perceel Kerkbrink 5 in Breukelen
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 12 maart 2019, waarbij een verzoek om handhaving is afgewezen, het betreft perceel Hazeslinger 2 in Breukelen

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 17-07-2019
Aanvang: 19:30
RSS