Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 26 juni 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 1 maart 2019, waarbij één van de openbare parkeerplekken ter hoogte van de Zwanenkamp 1111 te Maarssen is aangewezen als e-laadplaats
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 8 april 2019, waarbij  een aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het plaatsen van een dakkapel is geweigerd, perceel Laan van Niftarlake 93d in Tienhoven
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 1 februari 2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het verbouwen en herbestemmen van buitenplaats Vijverhof

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 26-06-2019
Aanvang: 19:30
RSS