Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 5 juni 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 22 november 2018, waarbij  een omgevingsvergunning is verleend voor een reclamedoek van de voorgevel en vlaggenmasten aan de zijkant aan perceel Bloemstede 205 te Maarssen
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 20 december 2018, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een chalet is afgewezen, perceel Scheendijk 11-40 in Breukelen
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 7 december 2018, waarbij een aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het wijzigen van een voorgevel en het plaatsen van dakkapellen op een woning is geweigerd, perceel Landweg 1 in Tienhoven

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 05-06-2019
Aanvang: 19:30
RSS