Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 22 mei 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 11 april 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het tijdelijk wijzigen van de functie van dienstwoning naar vakantiewoning, perceel Dwarsdijk 10 in Tienhoven
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen twee besluiten van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 30 januari en  21 februari 2018, waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het verplaatsen van een rode kastanje en voor bouwen van een nieuwe opslagloods, inclusief corridor met kantoor op het perceel Broekdijk West 18 te Breukelen

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 22-05-2019
Aanvang: 19:30
RSS