Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 28 augustus 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 9 april 2019, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is geweigerd 

  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 7 mei 2019, waarbij is medegedeeld is dat de bouwwerkzaamheden op het perceel Dorpsstraat 66 in Loenen aan de Vecht per direct moeten worden gestaakt.
     
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen twee besluiten van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 9 april 2019, waarbij een een   drank en horecavergunning en een exploitatievergunning is verleend voor De Proeverij VOF in Loenen aan de Vecht, Kerkstraat 5.

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 28-08-2019
Aanvang: 19:30
RSS