Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 27 maart 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 3 juli 2018, betreffende een WOB verzoek.
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 27 november 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend van rechtswege is verleend voor het tijdelijk stallen van caravans, perceel Gageldijk 97a in Maarssen.
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 9 oktober 2018, waarbij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk stallen van caravans aan de Gageldijk 97a in Maarssen buiten behandeling is gelaten.

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 27-03-2019
Aanvang: 19:30
RSS