Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 13 februari 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Gemeente Stichtse Vecht verzonden op 4 juli 2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een woning, perceel  Dorpsstraat 170 in Nigtevecht
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 3 oktober 2018, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit is geweigerd, perceel Orttswarande 48 in Breukelen
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 18 september 2018, waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning niet in behandeling is genomen, perceel Oukoop 2 in Nieuwer ter Aa

Eventuele wijzigingen worden vermeld op de pagina agenda Adviescommissie bezwaarschriften.

Locatie: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen
Datum: 13-02-2019
Aanvang: 19:30
RSS