Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 28 november 2018, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 20:05 uur:

Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 21 juli 2018, waarbij het college heeft aangekondigd een dwangsom in te vorderen.

De vergadering wordt gehouden te Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden op deze pagina vermeld.

Locatie: De vergadering wordt gehouden te Maarssen, Endelhovenlaan 1
Datum: 28-11-2018
Aanvang: 20:05
RSS