Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 30 mei 2018 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen het besluit van 30 mei 2016  op een Wob-verzoek van 22 april 2016.
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen het besluit van 28 februari 2018 waarbij omgevingsvergunning is geweigerd voor het oprichten van een tuinschuur aan de Westbroekse Binnenweg 72b C 71 in Tienhoven.
  • 20:40 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen het besluit van 27 december 2017 waarbij omgevingsvergunning is verleend voor nieuwbouw van een woning op het perceel Middenweg 16 te Tienhoven.

Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

Locatie: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst even melden bij het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen.
Datum: 30-05-2018
Aanvang: 19:30
RSS