Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 7 februari 2018 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 17 juli 2017, inzake een Wob-verzoek.
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschriften tegen de besluiten van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 16 februari en 20 juni 2017, inzake een dwangsombesluit en een invorderingsbeschikking, Westkanaaldijk 26 (Maarssen)

Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

Locatie: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich vooraf melden in het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen
Datum: 07-02-2018
Aanvang: 19:30
RSS