Adviescommissie bezwaarschriften

Home > Bestuur > Bijeenkomstenkalender > Adviescommissie bezwaarschriften

Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend dat op de hoorzitting van 24 januari 2018 de volgende onderwerpen op de agenda staan:

  • 19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 19 juni 2017, tegen het buiten behandeling stellen van een omgevingvergunningsaanvraag (Betonfabriek Nigtevecht BV).
  • 20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 12 januari 2017, inzake de verbreding van de oprit bij Vechtensteinlaan 82 (besluit: geen vergunning vereist).

De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor te Maarssen,  Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen worden op www.stichtsevecht.nl/adviescommissiebezwaar vermeld.

Locatie: gemeentekantoor te Maarssen, Endelhovenlaan 1
Datum: 24-01-2018
Aanvang: 19:30
RSS