Aanwijzing toezichthouders

Home > Bestuur > Bekendmakingen

Aanwijzing toezichthouders

 • Aanwijzing toezichthouders

  (24-10-2017)

  Aanwijzing toezichthouders

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat zij onder mandaat  hebben besloten de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder bij of krachtens artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, voor het toezicht  op de naleving van de regels gesteld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, Wet op de ruimtelijke ordening, de Monumentenwet, de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke huisvestingsverordening en de diverse algemene maatregelen van bestuur.

  • De heer J. Teters
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders Openbare ruimte

  (13-10-2017)

  De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

  • gelet op het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register waarin het college en de burgemeester bevoegdheden hebben gemandateerd aan de afdelingsmanagers en de teamleiders en kaders zijn gesteld  voorondermandaat;
  • gelet op het bepaalde in het besluit d.d. 28 maart 2013, waarbij de afdelingsmanagers aan de teamleiders ondermandaat hebben verleend voor het uitvoeren van taken, waaronder het aanwijzen van toezichthouders;

  besluiten

  • Mw. Alieke van Leijen
  • Mw. llsa Verweij

  aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte belast met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening 2014, de Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en de diverse algemene maatregelen van bestuur,

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet (gerectificeerd)

  (13-10-2017)

  De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht

  • gelet op het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register waarin het college en de burgemeester bevoegdheden hebben gemandateerd aan de afdelingsmanagers en de teamleiders en kaders zijn gesteld voor ondermandaat;
  • gelet op het bepaalde in het besluit d.d. 28 maart 2013, waarbij de afdelingsmanagers aan de teamleiders ondermandaat hebben verleend voor het uitvoeren van taken, waaronder het aanwijzen van toezichthouders;
  • gelet op artikel 41 van de Drank- en Horecawet;

  besluit :

  • de heer Ibrahim Yumusak;
  • de heer Chris van der Ven;

  aan te wijzen als toezichthouders op de naleving van de Drank- en Horecawet.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • Aanwijzing toezichthouders Wet Basis Registratie Personen

  (25-09-2017)

  De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht  maken bekend dat zij hebben besloten de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen:

  • Mevrouw G.J. Heemskerk
  • De heer I. Yumusak
  • De heer J. Kosterman
  • De heer R.C. van der Ven
 • Vervangen 'raam' kozijn door een 'deur' kozijn Ambachtsheerensingel 1, Nigtevecht

  (23-05-2017)
 • Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte

  (25-04-2017)

  Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte.

  De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat zij onder mandaat  hebben besloten de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte belast met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening 2014, de Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en de diverse algemene maatregelen van bestuur,

  • De heer I. Yumusak
  • De heer R.C. van der Ven
 • Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte

  (25-04-2017)

  Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte.

  De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij onder mandaat  hebben besloten de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte op 27 april 2017 (Koningsdag) belast met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening 2014,de Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en de diverse algemene maatregelen van bestuur,

  • Mevrouw C. Griek
  • De heer J. Hukom
  • De heer P. Labrijn.
 • Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte

  (12-04-2017)

  Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte.

  De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat zij onder mandaat heeft besloten de volgende persoon aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte belast met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening 2014, de Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en de diverse algemene maatregelen van bestuur,

  de heer J. Kosterman.

 • Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte

  (12-04-2017)

  De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat zij onder mandaat heeft besloten de volgende persoon aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte belast met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening 2014, de Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2012 en de diverse algemene maatregelen van bestuur,

  Mevrouw G.J. Heemskerk.

 • Aanwijzing toezichthouders openbare ruimte

  (22-12-2016)
RSS